It'S Not Tv. It'S Jotti. - I Was An Jotti Weakling.

De är mina förebilder

Jag funderar på min farmor och mormor idag. Båda är döda  nu men jag hade dem båda i livet länge och båda har jobbat somtjänstefolk. Min mormor blev bortskickad som piga när hon bara var elva pår. Hon bodde int ehemma i veckorna utan fick bara komma hem till helgen. Min farmor vad femton när hon fick söka tjänst som husa inne i stockholm. Så båda startade som pigor kan man säga. Båda dessa kvinnor var starka kvinnor om jag verkligen beundrar. De backade inte för något i livet och de är  mina förebilder.